DPU là gì? Nội dung và cách vận dụng chi tiết

điều kiện dpa là gì

DPU là gì? trong quy tắc Incoterms. Đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc phân chia rủi ro và chi phí giữa người bán và người mua trong các giai đoạn vận chuyển khác nhau trong thương mại quốc tế. Trước đây, việc giải thích quy tắc DAT (Giao tại nhà ga) trong Incoterms 2010 đã dẫn đến những hiểu lầm, và vì vậy, nó đã được thay thế bởi quy tắc DPU (Giao hàng tại nơi dỡ hàng) trong Incoterms 2020. Để hiểu rõ hơn về điều kiện giao hàng DPU, hãy tham khảo bài viết chi tiết dưới đây!

DPU là gì?

DPU, viết tắt của Delivered at Place Unloaded, có nghĩa là “Giao hàng tại điểm dỡ hàng”. Đây là một trong các điều khoản giao hàng trong bộ quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms) mà Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đã ban hành, nhằm định rõ các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro của các bên tham gia trong hợp đồng.

điều kiện dpa là gì

Theo điều kiện DPU, người bán giao hàng khi hàng hóa đã được đặt dưới sự kiểm soát của người mua và dỡ xuống khỏi phương tiện vận chuyển tại địa điểm đích được quy định. Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến đúng địa điểm và dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận chuyển. DPU là điều kiện duy nhất yêu cầu người bán thực hiện việc dỡ hàng tại điểm đến.

Điều kiện DPU áp dụng cho mọi hình thức vận chuyển và cả vận chuyển đa phương tiện.

Nội dung điều kiện DPU.

Phương thức vận tải: Điều kiện DPU (Delivered at Place Unloaded) có thể áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển và cũng có thể được sử dụng khi có nhiều phương tiện vận chuyển tham gia.

Chuyển giao hàng hóa và rủi ro: Điều kiện DPU (Delivered at Place Unloaded) là khi người bán giao hàng hóa sau khi đã dỡ xuống tại điểm đến được quy định, và hàng hóa được đặt dưới sự kiểm soát của người mua. DPU là điều kiện duy nhất yêu cầu người bán thực hiện việc dỡ hàng tại điểm đến.

Người bán cần đảm bảo rằng họ có đủ khả năng để tổ chức việc dỡ hàng tại điểm đến, hoặc nếu không, họ có thể xem xét sử dụng điều kiện DAP. Để tránh nhầm lẫn, các bên nên quy định càng rõ ràng càng tốt về địa điểm cụ thể tại điểm đến quy định.

Có ba điểm cần lưu ý với điều kiện DPU.

 • Thứ nhất, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa chuyển sang người mua tại điểm giao hàng, do đó, tốt nhất là hai bên nên xác định rõ địa điểm giao hàng thuộc nơi giao hàng.
 • Thứ hai, người bán chịu mọi chi phí để đưa hàng hóa đến điểm giao hàng và dỡ hàng xuống, điều này cũng đồng thời là chuyển giao chi phí từ người bán sang người mua.
 • Thứ ba, địa điểm này là nơi mà người bán phải ký kết hợp đồng vận chuyển để đảm bảo việc chuyển hàng đến đúng địa điểm. Nếu có vấn đề xảy ra với hàng hóa trước khi đến điểm giao hàng, người bán sẽ chịu trách nhiệm và tổn thất phát sinh, ví dụ như chịu tất cả các loại phí phát sinh mà người vận chuyển yêu cầu trong quá trình vận tải. Người bán được khuyên nên ký hợp đồng vận chuyển để đảm bảo việc giao hàng đúng địa điểm.

Chi phí dỡ hàng tại nơi đến chỉ định: Người bán trả mọi chi phí liên quan đến việc dỡ hàng tại điểm giao hàng.

Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/nhập khẩu: Điều kiện DPU yêu cầu người bán thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu cho hàng hóa, nếu cần thiết. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu, không phải trả thuế nhập khẩu hoặc chi phí liên quan đến thủ tục thông quan nhập khẩu. Trong trường hợp người mua không thể hoàn thành thủ tục thông quan nhập khẩu, hàng hóa sẽ bị giữ lại tại cảng hoặc khu vực lưu giữ trong nước nhập khẩu. Vậy ai sẽ chịu rủi ro cho mất mát và hư hỏng hàng hóa có thể xảy ra khi hàng bị giữ lại? Câu trả lời là người mua chịu trách nhiệm và chịu rủi ro cho đến khi hàng hóa được chuyển đến một địa điểm trong nước nhập khẩu. Từ đó trở đi, người bán tiếp tục chịu rủi ro và chi phí cho mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa cho đến khi giao hàng. Điều này được quy định rõ trong mục B3(a) của hợp đồng thương mại quốc tế Incoterms 2020. Nếu cả hai bên tin rằng người bán có khả năng thực hiện thủ tục thông quan và nhập khẩu để tránh tình huống trên xảy ra, họ có thể xem xét sử dụng điều kiện DDP.

điều khoản dpu

Nghĩa vụ người bán và người mua.

STT Nghĩa Vụ Người Bán

A

Người Mua

B

1 Nghĩa vụ chung Người bán có trách nhiệm cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại đúng theo hợp đồng mua bán và phải cung cấp tất cả các bằng chứng phù hợp mà hợp đồng có thể yêu cầu.

Các bằng chứng này có thể được cung cấp bằng hình thức truyền thống trên giấy hoặc dưới dạng điện tử, tuỳ thuộc vào sự đồng ý hoặc tập quán quy định của các bên.

Người mua có trách nhiệm thanh toán tiền hàng như đã được quy định trong hợp đồng mua bán.

Các chứng từ cung cấp bởi người mua có thể được trình bày dưới dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc dạng điện tử, tùy thuộc vào sự thỏa thuận hoặc tập quán quy định giữa các bên.

2 Giao/Nhận hàng Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự kiểm soát của người mua, và đã được dỡ xuống từ phương tiện vận tải tại địa điểm đến chỉ định (nếu có), tại nơi đến đã quy định, đúng vào ngày hoặc trong thời hạn quy định. Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2.
3 Chuyển giao rủi ro Người bán chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến tổn thất hoặc mất mát hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A2 của Incoterms, trừ khi có các trường hợp mất mát hoặc hư hỏng được đề cập tại mục B3. Người mua hàng chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan đến mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ thời điểm hàng hóa được giao theo quy định tại mục A2.

Trong trường hợp người mua không thực hiện nghĩa vụ của mình liên quan đến thủ tục thông quan nhập khẩu theo quy định tại mục B7, người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa, miễn là hàng hóa đã được xác định rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Nếu người mua không thông báo kịp thời cho người bán theo quy định tại mục B10, người mua sẽ chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa tính từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng, miễn là hàng hóa đã được xác định rõ ràng là hàng của hợp đồng.

4 Vận tải Người bán phải chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc ký kết hợp đồng vận chuyển để chuyển hàng hóa đến địa điểm đến đã quy định hoặc địa điểm chỉ định tại địa điểm đến đã quy định. Trong trường hợp không có sự thỏa thuận về địa điểm cụ thể hoặc không có quy định theo tập quán, người bán có thể lựa chọn một địa điểm cụ thể tại địa điểm đến đã quy định mà phù hợp nhất với mục đích của mình. Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.
5 Bảo hiểm Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Người mua không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm với người bán. Tuy nhiên, nếu người bán yêu cầu và chịu trách nhiệm về rủi ro và chi phí liên quan, người mua cần cung cấp thông tin cần thiết để người bán có thể mua bảo hiểm.
6 Chứng từ giao hàng/Vận tải Bằng chi phí của mình người bán phải cung cấp cho người mua chứng từ để người mua có thể nhận được hàng. Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải được cung cấp theo như mục A6.
7 Thông quan xuất/nhập khẩu a) Về thông quan xuất khẩu và quá cảnh.

Trong trường hợp cần thiết, người bán phải thực hiện và chịu trách nhiệm chi phí liên quan đến thủ tục hải quan xuất khẩu và quá cảnh (nếu có) được quy định bởi quyền lực hải quan của nước xuất khẩu và nước quá cảnh, bao gồm:

 • Giấy phép xuất khẩu/quá cảnh;
 • Kiểm tra an ninh hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh;
 • Kiểm tra giám định hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh; và
 • Tuân thủ bất kỳ quy định pháp luật nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu.

Trong trường hợp cần thiết, người bán phải cung cấp hỗ trợ cho người mua khi người mua yêu cầu, và người mua chịu trách nhiệm về rủi ro và chi phí liên quan để thu thập các chứng từ/thông tin cần thiết cho thủ tục hải quan khi nhập khẩu. Điều này bao gồm cả thông tin liên quan đến an ninh và việc kiểm tra giám định hàng hóa, theo quy định của nước nhập khẩu.

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu và quá cảnh.

Nếu có yêu cầu từ người bán và người bán chịu trách nhiệm về rủi ro và chi phí, người mua cần hỗ trợ người bán trong việc thu thập các chứng từ và thông tin liên quan đến thủ tục thông quan xuất khẩu/quá cảnh, bao gồm cả các thông tin an ninh và giám định, theo quy định của nước xuất khẩu/quá cảnh.

b) Thông quan nhập khẩu.

Nếu cần, người mua có trách nhiệm thực hiện và chi trả các chi phí liên quan đến việc thông quan nhập khẩu theo quy định của nước nhập khẩu, bao gồm:

 • Chi phí giấy phép nhập khẩu
 • Chi phí kiểm tra an ninh cho hàng hóa nhập khẩu
 • Chi phí giám định hàng hóa
 • Và bất kỳ chi phí pháp lý nào khác có liên quan.
8 Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu Người bán chịu trách nhiệm và chi trả các chi phí liên quan đến các hoạt động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, cân nặng, đo lường, đếm số lượng) cần thiết để thực hiện giao hàng theo quy định tại mục A2 của Incoterms.

Người bán có trách nhiệm đóng gói hàng hóa và chịu chi phí liên quan, trừ khi ngành hàng có các quy định thông lệ cụ thể rằng hàng hóa được vận chuyển không cần đóng gói.

Người bán phải thực hiện đóng gói và đánh dấu hàng hóa theo phương thức vận chuyển thích hợp, trừ khi hai bên đã đồng ý cụ thể về phương thức đóng gói và đánh dấu hàng hóa khi ký kết hợp đồng.

Người mua không có nghĩa vụ gì với người bán.
9 Phân chia chi phí a) Người bán chịu toàn bộ chi phí liên quan đến hàng hóa và vận chuyển hàng hóa cho đến khi chúng được dỡ xuống từ phương tiện vận tải để giao cho người mua theo quy định tại mục A2, trừ các khoản chi phí do người mua chịu theo quy định tại mục B9.

b) Người bán chịu chi phí cung cấp bằng chứng cho người mua theo quy định tại mục A6, chứng minh rằng hàng hóa đã được giao.

c) Trong trường hợp cần thiết, người bán chịu trách nhiệm về thủ tục thông quan hải quan, nộp thuế xuất khẩu và mọi chi phí khác liên quan đến việc xuất khẩu và quá cảnh hàng hóa theo quy định tại mục A7(a).

d) Người bán phải thanh toán tất cả các chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ người bán trong việc thu thập các chứng từ và thông tin cần thiết theo quy định tại mục B5B7(a), và chi phí này sẽ được chịu bởi người mua.

a) Người mua chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm giao hàng theo quy định tại mục A2.

b) Người mua phải hoàn trả tất cả các chi phí và phí mà người bán đã chi trả khi hỗ trợ người mua theo quy định tại mục A7(b).

c) Nếu có quy định, người mua phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế, phí và các chi phí khác cũng như chi phí làm thủ tục hải quan để nhập khẩu theo quy định tại mục B7(b).

d) Người mua phải hoàn trả bất kỳ chi phí phát sinh nào do người bán chi trả nếu người mua không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định tại mục B7 hoặc không hoàn thành việc thông báo cho người bán theo quy định tại mục B10, với điều kiện rằng hàng hóa đã được xác định là hàng hóa của hợp đồng.

10 Thông báo cho người mua/người bán Người bán phải thông báo cho người mua bất kỳ thông tin nào cần thiết để tạo điều kiện cho người mua có thể nhận hàng. Người mua phải cung cấp thông tin đầy đủ cho người bán trong trường hợp người mua có quyền quyết định về thời gian giao hàng và/hoặc địa điểm đến hoặc điểm nhận hàng tại nơi đến.

So sánh điều kiện DPU và DPA trong incoterms 2020.

Cả điều kiện DPU và DAP trong Incoterms có những điểm tương đồng, nhưng cũng có những khác biệt. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn nhìn thấy rõ hơn những sự khác biệt này:

Nghĩa Vụ Điều kiện DPU Điều kiện DAP
Giao hàng Người bán được coi là đã hoàn thành việc giao hàng khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận chuyển chuyên dụng tại địa điểm đã quy định, nếu có, và ngay lập tức nằm trong quyền quyết định của người mua, trong ngày hoặc trong thời hạn giao hàng đã thỏa thuận. Người bán được xem là đã hoàn thành việc giao hàng khi hàng hóa được chuyển đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đã thỏa thuận, nếu có, trong ngày hoặc khoảng thời gian đã được thống nhất, và hàng hóa nằm trong quyền quyết định của người mua trên phương tiện vận chuyển.
Chuyển giao rủi ro Người bán chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao đến địa điểm đã thỏa thuận và dỡ hàng xuống. Người bán chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao đến địa điểm đã thỏa thuận và sẵn sàng để dỡ xuống.
Phân chia chi phí Người bán chịu tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A4 của điều kiện Incoterms. Người bán chịu tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A4 của Incoterms.

Xem thêm:  điều khoản EXW là gì trong bộ quy tắc Incoterms mớ nhất.

Lưu ý khi sử dụng điều kiện DPU & các điều kiện nhóm D Incoterms 2020.

 • Người bán nên lựa chọn quy tắc trong nhóm D để tạo lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh, nếu điều kiện cho phép.
 • Khi lựa chọn quy tắc trong nhóm D, người bán cần xem xét nghĩa vụ dỡ hàng và thông quan nhập khẩu. Điều này đảm bảo rằng người bán có đủ khả năng và kiến thức để thực hiện các yêu cầu liên quan đến việc dỡ hàng và thông quan nhập khẩu.
 • Người bán nên tránh sử dụng điều kiện DPU nếu nhận thấy rằng nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển không có khả năng xếp dỡ hàng hoặc nếu có sử dụng, cần tìm hiểu kỹ về năng lực vận tải và xếp dỡ hàng của nhà cung cấp dịch vụ. Hiện nay, các doanh nghiệp dịch vụ đã cải tiến và nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Do đó, bằng việc tìm hiểu kỹ, người bán có thể chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp.
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần nắm rõ thông tin và tìm hiểu về các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển để đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả trong việc lựa chọn quy tắc nhóm D.

lưu ý khi sử dụng dpu

Trên đây, Campuchia Express đã cung cấp một giải thích về thuật ngữ DPU là gì và hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng điều khoản này trong giao dịch xuất nhập khẩu theo Incoterms 2020. Nếu bạn muốn cập nhật kiến thức về logistics thực tế, thông tin về các công ty logistics, bảng giá vận chuyển, dịch vụ logistics hoặc tin tức thị trường logistics hàng ngày, bạn có thể theo dõi tại website chính thức bên dưới. Campuchia Express là công ty dịch vụ logistics quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, giúp kết nối chủ hàng/công ty xuất nhập khẩu với công ty đối tác một cách nhanh chóng, hiệu quả và đã được hàng chục ngàn người sử dụng.

Hotline/Zalo: Mr.Vũ 0946 377 386 – Ms.Yến 0931 277 286

Fanpage: https://www.facebook.com/campuchiaexpress/

Website: https://vanchuyen-campuchia.com/

Phúc Sang