Thanh Toán Hàng Tiểu Ngạch – Hàng Lẻ.

Đối với loại hàng tiểu ngạch – hàng lẻ, quy trình thanh toán được phân chia thành 2 hình thức linh hoạt như sau:

Thanh Toán Bởi Người Gửi:

  • Người gửi có thể chọn thanh toán ngay khi gửi hàng hoặc khi hàng đến tay người nhận. Đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ thông báo cho người gửi để thực hiện thanh toán thông qua chuyển khoản, sau đó hoàn tất quá trình giao hàng.

Thanh Toán Bởi Người Nhận:

  • Người nhận hàng tiểu ngạch phải thực hiện thanh toán ngay khi nhận hàng, đảm bảo tính linh hoạt và nhanh chóng trong quá trình giao nhận hàng.

Thanh Toán Hàng Chính Ngạch.

Hình thức thanh toán đối với hàng hóa chính ngạch sẽ tuân theo các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng, cụ thể như sau:

Khách Hàng Mới:

  • Khách hàng mới sẽ thực hiện thanh toán 100% trước khi hàng được xuất kho, điều này làm đảm bảo tính minh bạch và tin tưởng trong quan hệ giao dịch.

Khách Hàng Thân Thiết:

  • Đối với khách hàng thân thiết hoặc sử dụng dịch vụ thường xuyên, chúng tôi sẽ linh hoạt trong việc thương lượng điều kiện thanh toán trong hợp đồng. Các điều khoản cụ thể sẽ được đưa ra trong đề nghị thanh toán, bảng kê và hóa đơn, và thanh toán sẽ được thực hiện sau khi nhận được sự đồng ý từ khách hàng.