Điều kiện EXW là gì? trong thương mại XNK

điều kiện exw là gì

Thông qua bài viết chia sẻ kiến thức về điều kiện EXW, Campuchia Express sẽ giúp bạn hiểu rõ về khái niệm và tất cả các vấn đề liên quan được đề cập ở trên, nhằm cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất cho bên bán và bên mua. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp thông tin về gói Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hoá tận nơi theo yêu cầu từ khách hàng cho những cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh có nhu cầu thực sự.

Điều kiện EXW là gì XNK?

EXW là viết tắt của “Ex Works”, có nghĩa là “Giao hàng tại xưởng” hay “Giá xuất xưởng”. Đây là một thuật ngữ quan trọng và phổ biến trong Incoterms (Quy tắc Hợp Đồng Thương mại Quốc tế). Điều kiện EXW có thể áp dụng cho mọi hình thức vận chuyển, bao gồm đường biển, đường hàng không và có thể kết hợp nhiều hình thức vận chuyển khác nhau. Do đó, điều kiện này phù hợp cho hoạt động thương mại nội địa và trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại chỗ.

điều kiện exw là gì

Các điều kiện EXW có thể được đặt tên khác nhau tùy thuộc vào địa điểm giao hàng. Có thể sử dụng các thuật ngữ như “giá giao tại nhà máy” (Ex Factory), “giá giao tại mỏ” (Ex Mine), “giá giao tại đồn điền” (Ex Plantation), “giá giao tại kho” (Ex Warehouse). Các thuật ngữ phổ biến như “giá xuất xưởng” hay “giá giao tại xưởng” (Ex Works).

Nghĩa vụ người bán trong điều kiện EXW incoterms 2020.

Trong điều kiện EXW, người bán cần cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và các bằng chứng khác có thể được yêu cầu trong hợp đồng. Các bằng chứng này có thể có dạng truyền thống, như các tài liệu giấy, hoặc có thể được chấp nhận dưới dạng điện tử nếu các bên thỏa thuận hoặc nếu đó là thực tiễn thông qua thỏa thuận của các bên liên quan.

Giao hàng: Người bán phải chuyển giao hàng hóa bằng cách giao chúng cho nhà vận chuyển đã được thỏa thuận trong hợp đồng, vào ngày cụ thể hoặc trong khoảng thời gian đã được thỏa thuận trước đó.

Chuyển giao rủi ro: Người bán chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tổn thất hoặc mất mát liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao, trừ trường hợp mất mát hoặc hư hỏng được đề cập đặc biệt trong hợp đồng.

Vận tải: Người bán phải ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ một điểm giao hàng quy định, nếu có, đến một điểm nhận hàng đã thỏa thuận. Hợp đồng vận tải phải tuân theo các điều kiện thông thường, với chi phí vận chuyển do người bán chịu trách nhiệm, và sử dụng tuyến đường và phương pháp vận tải thông thường. Trong trường hợp không thỏa thuận hoặc không xác định được địa điểm đến theo tập quán, người bán có quyền chọn điểm giao hàng và địa điểm đến phù hợp với mục đích của mình.

Bảo hiểm: Người bán không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm với người mua. Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu và chịu chi phí liên quan, người bán phải cung cấp cho người mua những thông tin cần thiết để mua bảo hiểm và đối phó với rủi ro.

Chứng từ giao hàng hoặc vận tải: Nếu người mua yêu cầu, người bán phải chịu chi phí cung cấp chứng từ vận tải thông thường theo quy định của hợp đồng chuyên chở. Chứng từ vận tải này phải ghi rõ thông tin về hàng hóa trong hợp đồng và ngày giao hàng trong khoảng thời gian đã thỏa thuận. Nếu có thỏa thuận, chứng từ vận tải cũng phải cho phép người mua khiếu nại với người chuyên chở về hàng hóa tại điểm đến quy định và cho phép người mua tiếp tục giao dịch hàng hóa trong quá trình vận tải bằng cách chuyển giao chứng từ cho người mua tiếp theo hoặc thông báo cho người chuyên chở. Khi chứng từ vận tải được phát hành dưới dạng chứng từ có thể chuyển nhượng và có nhiều bản gốc, thì phải xuất trình đầy đủ bộ các bản gốc cho người mua.

Thông quan XNK:

Về xuất khẩu: Nếu cần thiết, người bán phải chịu trách nhiệm và thanh toán mọi chi phí liên quan đến thủ tục hải quan xuất khẩu theo quy định của nước xuất khẩu, bao gồm:

 • Xử lý giấy phép xuất khẩu.
 • Tiến hành kiểm tra an ninh hàng hóa trước khi xuất khẩu.
 • Thực hiện quá trình giám định kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu.
 • Tuân thủ các quy định liên quan đến pháp lý.

Về nhập khẩu: Nếu có yêu cầu từ người mua, người bán sẽ hỗ trợ trong việc thu thập các chứng từ/thông tin cần thiết để hoàn thành các thủ tục hải quan cho quá cảnh hoặc nhập khẩu. Trong quá trình này, người mua sẽ chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến rủi ro để thu thập thông tin về an ninh và tiến hành giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu, theo quy định của quốc gia quá cảnh hoặc quốc gia nhập khẩu.

Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu: Người bán sẽ chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến các hoạt động kiểm tra hàng hóa như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm cần thiết để đảm bảo việc giao hàng theo quy định. Hơn nữa, người bán cũng có trách nhiệm đóng gói hàng hóa và chịu chi phí liên quan đến việc đóng gói, trừ khi ngành hàng hóa có quy định riêng cho việc không cần đóng gói hàng hóa. Người bán cũng phải đóng gói và gắn mã hiệu hàng hóa phù hợp với phương thức vận chuyển, trừ khi hai bên đã đồng ý cụ thể về quy trình đóng gói và mã hiệu trong hợp đồng ký kết.

Phân chia chi phí: Người bán phải trả.

 • Người bán chịu toàn bộ chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao cho người mua theo quy định, trừ những khoản chi phí mà người mua phải chịu.
 • Người bán chịu chi phí vận chuyển và mọi chi phí phát sinh, bao gồm cả chi phí xếp hàng và các chi phí liên quan đến an ninh vận chuyển.
 • Người bán phải chịu bất kỳ phụ phí nào để dỡ hàng tại cảng đích, miễn là các phụ phí này nằm trong hợp đồng vận chuyển mà người bán đã ký kết với người vận chuyển.
 • Người bán chịu chi phí quá cảnh, nếu chi phí này được quy định trong hợp đồng vận chuyển mà người bán đã ký kết.
 • Người bán chịu chi phí cung cấp bằng chứng cho người mua, chứng minh rằng hàng hóa đã được giao.
 • Người bán chịu chi phí thông quan hải quan, nộp thuế xuất khẩu và bất kỳ chi phí nào khác có liên quan đến việc xuất khẩu theo quy định.
 • Người bán trả cho người mua tất cả các chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ người bán trong việc lấy chứng từ và thông tin cần thiết theo quy định.

Thông báo người mua: Người bán cần thông báo cho người mua biết rằng hàng hóa đã được giao theo quy định, đồng thời cung cấp cho người mua bất kỳ thông tin cần thiết để tạo điều kiện cho người mua nhận hàng một cách thuận lợi.

điều kiện exw là gì

Mời bạn đọc cùng tìm hiểm thêm Incoterms là gì? trong hợp đồng thương mại.

Nghĩa vụ người mua trong điều kiện EXW incoterms 2020.

Người mua có trách nhiệm thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán. Mọi chứng từ do người mua cung cấp có thể được trình bày dưới dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc điện tử, tuỳ thuộc vào sự thỏa thuận.

Nhận hàng: Người mua phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo quy định, nhận hàng từ người chuyển hàng tại địa điểm giao hàng được chỉ định hoặc một địa điểm cụ thể tại nơi giao hàng được chỉ định.

Chuyển giao rủi ro: Người mua phải chịu mọi rủi ro liên quan đến mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ thời điểm hàng được giao. Trừ khi người mua thông báo kịp thời cho người bán, người mua sẽ chịu toàn bộ rủi ro và chi phí liên quan đến mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng, miễn là hàng hóa đã được xác định rõ ràng là hàng hóa của hợp đồng.

Vận chuyển: Người mua không có nghĩa vụ lập hợp đồng vận chuyển với người bán.

Bảo hiểm: Người mua không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm với người bán.

Chứng từ về việc giao hàng: Người mua phải chấp nhận chứng từ vận chuyển được cung cấp theo quy định nếu chúng phù hợp với hợp đồng.

Thông quan XNK:

Hỗ trợ thông quan xuất khẩu: Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, bằng cách chịu rủi ro và chi phí, để thu thập các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, bao gồm cả thông tin an ninh và kiểm định trước khi xuất khẩu, theo quy định của nước xuất khẩu.

hỗ trợ thông quan nhập khẩu: Nếu cần, người mua phải thực hiện và chịu trả tất cả các chi phí liên quan đến việc thông quan nhập khẩu được quy định tại nước trung gian và nước nhập khẩu, bao gồm:

 • Giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh.
 • Kiểm tra an ninh và quá cảnh cho hàng hóa.
 • Giám định hàng hóa.
 • Bất kỳ quy định pháp lý nào.

Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu: Người mua không có nghĩa vụ liên quan đến người bán trong việc kiểm tra, đóng gói, bao bì hoặc ký mã hiệu.

Phân chia chi phí: Người mua phải:

Trả tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa từ thời điểm hàng được giao theo quy định, trừ các chi phí người bán chịu theo quy định hợp đồng.

Trả chi phí quá cảnh hàng hóa, trừ khi chúng được quy định trong hợp đồng vận chuyển mà người bán đã ký kết.

Trả chi phí dỡ hàng, trừ khi chúng được quy định trong hợp đồng vận chuyển mà người bán đã ký kết.

Hoàn trả tất cả các chi phí và phí mà người bán đã chi ra để hỗ trợ người mua.

Trả tất cả các thuế, lệ phí và các chi phí khác, cũng như chi phí làm thủ tục hải quan để quá cảnh và nhập khẩu theo quy định nếu có.

Chịu mọi chi phí phát sinh do không thông báo kịp thời cho người bán theo quy định hợp đồng, kể từ ngày đã quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng, miễn là hàng hóa đã được xác định rõ ràng là hàng hóa của hợp đồng.

Thông báo cho người bán: Trong trường hợp người mua có quyền quyết định về thời gian giao hàng và/hoặc địa điểm đến hoặc điểm nhận hàng, người mua phải thông báo đầy đủ cho người bán về những quyết định đó.

điều kiện exw là gì

Ngoài ra một trong những điều khoản quan trọng không kém đó là FCA vậy đó là gì mời bạn đọc tham khảo thêm điều khoản FCA là gì? trong hợp đồng thương mại quốc tế. Cũng như trách nhiệm người bán và người mua trong điều khoản này.

Ưu điểm của điều kiện EXW.

Hàng hóa mua theo hợp đồng EXW thường có giá thấp hơn một chút so với sản phẩm mua theo FOB, vì nhà cung cấp chỉ chịu trách nhiệm đến việc giao hàng tại nơi xuất phát, không bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng, xử lý hàng hoá và thông quan hàng hoá như trong hợp đồng FOB.

Người mua có toàn quyền kiểm soát hàng hóa và chi phí vận chuyển từ điểm xuất phát cho đến điểm đích cuối cùng.

exw là gì

Nhược điểm của điều kiện EXW.

Đối với lô hàng nhỏ, với số lượng sản phẩm ít, chi phí vận chuyển theo hình thức door-to-door sẽ tăng lên do lợi nhuận/giá trị thu về từ hàng hóa không đủ để bù đắp cho toàn bộ chi phí vận chuyển từ “xưởng” của nhà cung cấp đến địa điểm của người nhận.

điều kiện exw là gì

Việc chịu trách nhiệm quy trình xuất khẩu đòi hỏi bạn phải đảm bảo rằng người bán/nhà cung cấp cung cấp đầy đủ các loại chứng từ cần thiết cho việc xuất khẩu.

Đối với forwarder, họ cần có đủ khả năng cung cấp dịch vụ giao nhận tận nơi (door-to-door) cũng như xử lý quá trình thông quan cho hàng hóa.

Khi nào nên sử dụng thỏa thuận EXW.

Hầu hết các doanh nghiệp thường lựa chọn sử dụng điều kiện EXW khi người bán không thể tiến hành xuất khẩu hoặc khi người mua muốn kết hợp nhiều lô hàng và xuất khẩu chúng dưới một tên duy nhất.

Một trường hợp khác mà người mua có thể lựa chọn điều kiện EXW là khi họ sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa toàn cầu. Các công ty chuyển phát nhanh thường lấy hàng từ địa điểm của người bán và tích hợp các dịch vụ vận chuyển và xuất khẩu vào hệ thống của họ. Vì vậy, việc vận chuyển hàng hóa thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh có thể giúp người mua tiết kiệm chi phí bằng cách thay đổi điều khoản giao nhận thành EXW.

Trong những trường hợp khác, các nhà nhập khẩu có uy tín có thể thành lập văn phòng tại quốc gia xuất khẩu để dễ dàng xử lý các lô hàng. Tuy nhiên, trừ khi có lý do chính đáng khiến người mua muốn sử dụng điều kiện EXW, hầu hết các nhà bán hàng có kinh nghiệm trong thương mại quốc tế sẽ áp dụng các điều khoản Incoterm khác.

điều kiện exw là gì

Trên đây là những thông tin mà Campuchia Express chia sẽ, hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của điều kiện EXW là gì? và trách nhiệm của người bán và người mua trong thỏa thuận này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần tư vấn thêm về vấn đề vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, xin vui lòng liên hệ với Campuchia Express để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm nhất.

Hotline/Zalo: Mr.Vũ 0946 377 386 – Ms.Yến 0931 277 286

Fanpage: https://www.facebook.com/campuchiaexpress/

Website: https://vanchuyen-campuchia.com/

Phúc Sang