Điều kiện CIP là gì trong Incoterms

cip là gì

Điều khoản CIP là gì? trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Thuật ngữ CIP đã không còn xa lạ với nhiều người. CIP là một trong những điều kiện giao hàng được quy định trong Incoterms 2020, đó là một bộ quy tắc quốc tế dùng để điều chỉnh trách nhiệm và trao đổi giữa người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, những người mới tìm hiểu có thể vẫn chưa rõ CIP Incoterms 2020 đề cập đến điều gì và điều kiện giao hàng như thế nào. Để giải đáp thắc mắc này, bài viết dưới đây của Campuchia Express sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Điều khoản CIP là gì?

CIP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Carriage and Insurance Paid To”, tức là cước phí và bảo hiểm trả tới. Đây là một điều kiện trong Incoterms, đó là các quy tắc thương mại quốc tế quy định trách nhiệm, chi phí, và rủi ro liên quan đến giao nhận hàng hóa.

điều kiện cip là gì

Cụ thể, trong Incoterms 2020, điều kiện CIP đề cập đến phương thức khi người bán giao hàng cho bên vận chuyển tại địa điểm đã thỏa thuận trước. Đồng thời, người bán phải ký kết hợp đồng vận chuyển và chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến giao hàng cho người nhận. Điều này áp dụng cho mọi hình thức vận chuyển.

Đặc điểm điều kiện CIP Incoterm 2020 trong hợp đồng thương mại.

Theo điều kiện CIP, người bán phải mua bảo hiểm cho lô hàng để bảo vệ hàng hóa và quyền lợi của người mua.

Trách nhiệm của người bán trong điều kiện này là phải chịu toàn bộ chi phí từ khi gửi hàng cho người vận chuyển đầu tiên cho đến khi người mua nhận được hàng tại điểm được chỉ định trong nước của người mua. Người bán sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình khi giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên do người bán thuê.

đặc điểm cip trong incoterms

Các bên mua và bán nên xác định rõ địa điểm giao hàng trong nước của người mua, vì người bán chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc giao hàng đến đó.

Trong trường hợp có nhiều nhà vận chuyển, điểm đến được mặc định là người vận chuyển đầu tiên do người bán chọn khi các bên không thỏa thuận địa điểm cụ thể. Người bán nên ký kết hợp đồng vận chuyển. Nếu người bán chịu các chi phí liên quan đến việc dỡ hàng tại điểm đến quy định, người bán không có quyền yêu cầu người mua chi trả các chi phí đó trừ khi có thoả thuận từ các bên liên quan.

Quy tắc CIP là gì? là quy định rằng người bán phải tiến hành thông quan xuất khẩu hàng hóa, nhưng không có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu, cũng như thanh toán các chi phí liên quan đến hải quan nhập khẩu.

Mời bạn đọc thêm về điều khoản nhóm D trong Incoterms điều khoản DAP là gì?.

Trách nhiệm người bán và người mua trong Incoterms 2020.

Trách Nhiệm Người Bán Người Mua
Trách nhiệm chung Người bán phải đảm bảo rằng hàng hóa và hóa đơn thương mại được cung cấp đúng theo hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả các chứng từ phù hợp theo yêu cầu của hợp đồng.

Các chứng từ có thể được cung cấp bởi người bán có thể có dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc dưới dạng điện tử, tùy theo thỏa thuận hoặc quy định của các bên hoặc tập quán thương mại.

Người mua phải thanh toán số tiền hàng hóa theo quy định trong hợp đồng mua bán.

Mọi chứng từ do người mua cung cấp có thể có dạng giấy tờ truyền thống hoặc điện tử, tuỳ thuộc vào sự thỏa thuận hoặc tập quán quy định giữa hai bên.

Giao hàng Người bán phải thực hiện việc giao hàng bằng cách chuyển giao hàng hóa cho người vận chuyển đã ký hợp đồng, như được quy định trong phần (Người Bán – Vận tải), vào ngày hoặc trong khoảng thời gian đã thỏa thuận. Người mua hàng phải tiến hành việc nhận hàng khi hàng hóa đã được giao tại phần (Người Bán – Giao hang), và phải nhận hàng từ người chuyên chở tại địa điểm giao hàng đã chỉ định hoặc tại một địa điểm cụ thể được quy định tại nơi giao hàng.
Chuyển giao rủi ro Người bán chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan đến tình trạng mất mát hoặc thiệt hại của hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo quy định trong phần (Người Bán- Giao hàng), trừ khi có những trường hợp mất mát hoặc hư hỏng cụ thể được đề cập trong phần (Người Mua – Chuyển giao rủi ro). Người mua hàng phải chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan đến mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ thời điểm hàng được giao tại phần (Người Bán – Giao hang).

Trong trường hợp người mua không thông báo kịp thời cho người bán như được quy định tại phần (Người Mua – Thông báo), người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, miễn là hàng hóa đã được xác định rõ ràng là hàng thuộc hợp đồng.

Vận tải Người bán phải thực hiện ký kết một hợp đồng vận chuyển hàng hóa, đi từ một điểm giao hàng quy định (nếu có), tới một điểm nhận hàng (nếu có), tại địa điểm nhận hàng đã được thỏa thuận.

Hợp đồng vận tải phải tuân thủ các điều kiện thông thường, với chi phí vận chuyển do người bán chịu trách nhiệm và vận chuyển theo lộ trình thông thường và phương thức thông thường.

Nếu địa điểm nhận hàng không được thỏa thuận hoặc không được xác định theo quy ước, người bán có quyền chọn điểm giao hàng và địa điểm đến phù hợp với mục đích của mình.

Người mua không có trách nhiệm phải lập hợp đồng vận chuyển với người bán.
Bảo hiểm Nếu không có sự thỏa thuận hoặc tập quán mua bán thông thường có các quy định khác, người bán mặc định phải mua bảo hiểm cho hàng hóa ở mức bảo hiểm loại A hoặc tương đương bảo hiểm loại A.

Bảo hiểm này phải được mua từ một người bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm có uy tín, để đảm bảo người mua hoặc bất kỳ bên liên quan nào có quyền lợi bảo hiểm đối với hàng hóa có thể yêu cầu trực tiếp từ người bảo hiểm.

Khi người mua yêu cầu, người bán sẽ mua bảo hiểm bổ sung dựa trên các thông tin mà người mua cung cấp theo yêu cầu của người bán, với chi phí do người mua chịu, nếu có thể. Điều này có thể bao gồm bảo hiểm cho chiến tranh (Institute War Clauses) và/hoặc điều kiện bảo hiểm đình công (Institute Strikes Clauses) LMA/IUA hoặc các điều kiện tương tự.

Bảo hiểm tối thiểu phải bao gồm giá trị hàng hóa được quy định trong hợp đồng cộng thêm 10% (tức là 110%) và được tính bằng đồng tiền của hợp đồng.

Người bán phải cung cấp cho người mua các chứng từ bảo hiểm, chứng nhận bảo hiểm hoặc bằng chứng khác liên quan đến việc mua bảo hiểm.

Ngoài ra, trong trường hợp người mua yêu cầu và chịu phí (nếu có), người bán phải cung cấp cho người mua thông tin cần thiết để mua bảo hiểm bổ sung.

Bảo hiểm phải có hiệu lực từ điểm giao hàng trong phần (Người Bán – Giao Hàng) cho đến ít nhất địa điểm đến được quy định.

Người mua không có trách nhiệm phải ký kết hợp đồng bảo hiểm với người bán. Tuy nhiên, khi người bán yêu cầu, người mua phải cung cấp bất kỳ thông tin cần thiết nào để người bán có thể mua bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu của người mua, như được quy định tại phần (Người Bán – Bảo hiểm).
Chứng từ Nếu có tập quán hoặc người mua yêu cầu, người bán sẽ chịu chi phí cung cấp các chứng từ vận chuyển thông thường cho người mua theo hợp đồng chuyên chở quy định ở phần (Người Bán – Vận Tải).

Các chứng từ vận chuyển này phải rõ ràng ghi chú về hàng hóa theo hợp đồng và đề cập đến ngày giao hàng trong khoảng thời gian đã thỏa thuận. Nếu có thỏa thuận hoặc theo tập quán, chứng từ vận chuyển cũng phải cho phép người mua khiếu nại đối với người chuyên chở về hàng hóa tại địa điểm đến quy định và được công nhận là chứng từ hợp lệ để xác nhận giao hàng.

Người mua phải chấp nhận các chứng từ vận tải được cung cấp theo quy định tại phần (Người Bán – Chứng từ), miễn là chúng phù hợp với điều khoản của hợp đồng.
Thuông quan XNK a) Đối với thủ tục thông quan xuất khẩu

Trong trường hợp cần thiết, người bán sẽ thực hiện và chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí liên quan đến thủ tục hải quan xuất khẩu, theo quy định của nước xuất khẩu, bao gồm:

  • Xử lý giấy phép xuất khẩu.
  • Tiến hành kiểm tra an ninh hàng hóa trước khi xuất khẩu.
  • Thực hiện quy trình kiểm định hàng hóa trước khi xuất khẩu.
  • Tuân thủ các quy định pháp lý áp dụng.

b) Hỗ trợ thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán sẽ hỗ trợ người mua trong việc thu thập các chứng từ/thông tin cần thiết để thực hiện thủ tục hải quan khi đi qua hoặc nhập khẩu hàng hóa. Trong quá trình này, rủi ro và chi phí liên quan sẽ thuộc trách nhiệm của người mua, bao gồm cả thông tin an ninh và các quy trình kiểm định hàng hóa theo quy định của quốc gia qua cảnh hoặc quốc gia nhập khẩu.

a) Trong việc thông quan xuất khẩu, nếu người bán yêu cầu, người mua phải hỗ trợ bằng cách chịu trách nhiệm và chi trả các chi phí liên quan để thu thập chứng từ/thông tin cần thiết để hoàn tất quá trình thông quan xuất khẩu. Điều này bao gồm cả thông tin về an ninh và giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu, như được quy định bởi quy định của nước xuất khẩu.

b) Trong việc thông quan nhập khẩu, nếu cần, người mua phải thực hiện và chịu trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan được quy định tại quốc gia quá cảnh và quốc gia nhập khẩu, bao gồm:

  • Giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho quá cảnh;
  • Kiểm tra an ninh cho quá trình nhập khẩu và quá cảnh;
  • Giám định hàng hóa; và
  • Bất kỳ quy định pháp lý nào.
Kiểm tra – Đóng gói,

bao bì – Ký mã hiệu

Người bán chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng theo quy định tại phần (Người Bán – Giao hàng).

Ngoại trừ trường hợp ngành hàng có quy định khác, người bán phải đóng gói hàng hóa và chịu trách nhiệm chi phí đó, trừ khi quy định thông lệ cho phép gửi hàng không cần đóng gói. Người bán cũng phải đóng gói và gắn mã hiệu hàng hóa phù hợp với phương pháp vận chuyển, trừ khi hai bên đã đồng ý cụ thể về phương thức đóng gói và mã hiệu trong hợp đồng ban đầu.

Người mua không có nghĩa vụ gì với người bán.
Phân chia chi phí a) Người bán chịu trách nhiệm và chi phí cho toàn bộ hàng hóa cho đến khi chúng được giao cho người mua theo quy định tại phần (Người Bán – Giao hàng), trừ những khoản chi phí do người mua chịu theo quy định tại phần (Người Mua – Phân chia chi phí).

b) Người bán chịu chi phí vận chuyển và mọi chi phí liên quan phát sinh từ quá trình vận chuyển theo quy định tại phần (Người Bán – Vận Tải), bao gồm cả chi phí xếp hàng và các chi phí an ninh liên quan.

c) Người bán chịu mọi phụ phí liên quan đến việc dỡ hàng tại cảng đích, miễn là các phí này được quy định trong hợp đồng vận chuyển mà người bán đã ký với người chuyên chở.

d) Người bán chịu chi phí quá cảnh nếu việc này được quy định trong hợp đồng vận chuyển mà người bán đã ký kết.

e) Người bán chịu chi phí cung cấp bằng chứng cho người mua, nhằm xác nhận rằng hàng hóa đã được giao theo quy định tại phần (Người Bán – Chứng từ).

f) Người bán chịu chi phí mua bảo hiểm theo quy định tại phần (Người Bán – Bảo hiểm).

g) Người bán chịu chi phí liên quan đến thông quan hải quan, thuế xuất khẩu và bất kỳ chi phí khác có liên quan đến việc xuất khẩu theo quy định.

h) Người bán chịu trách nhiệm trả tất cả các chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ người mua trong việc lấy chứng từ và thông tin cần thiết theo quy định tại phần (Người Mua – Thông quan XNK (a)).

a) Người mua phải chịu trách nhiệm và chi trả tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng hóa được giao tại phần (Người Bán – Giao Hàng), trừ các chi phí mà người bán phải chịu theo quy định tại phần (Người Mua – Phân chia chi phí).

b) Người mua phải chi trả chi phí quá cảnh hàng hóa, trừ khi các chi phí đó được bao gồm trong hợp đồng vận tải mà người bán đã ký kết.

c) Người mua phải chi trả chi phí dỡ hàng, trừ khi các chi phí đó được bao gồm trong hợp đồng vận tải mà người bán đã ký kết.

d) Người mua phải chi trả chi phí mua bổ sung bảo hiểm theo yêu cầu của mình theo quy định tại phần (Bảo hiểm).

e) Người bán phải hoàn trả cho người mua tất cả các chi phí và phí dịch vụ mà người bán đã chỉ ra khi hỗ trợ người mua theo quy định tại phần (Người Bán – Bảo hiểm) hoặc A/(P).

f) Nếu có quy định, người mua phải chi trả tất cả các loại thuế, phí và các chi phí khác cũng như chi phí làm thủ tục hải quan liên quan đến quá cảnh và nhập khẩu theo quy định tại phần (Người Mua – Thông quan XNK (b)).

g) Người mua phải chi trả tất cả các chi phí phát sinh do không thông báo kịp thời cho người bán theo quy định tại phần (Người Mua – Thông báo), tính từ ngày quy định hoặc ngày kết thúc thời hạn quy định cho việc gửi hàng, với điều kiện rõ ràng rằng hàng hóa được xác định là hàng hóa của hợp đồng.

Thông báo Người bán cần thông báo cho người mua rằng hàng hóa đã được giao theo quy định tại phần (Người Bán – Giao hang) và đồng thời cung cấp cho người mua mọi thông tin cần thiết để tạo điều kiện cho người mua nhận hàng một cách thuận lợi. Người mua, khi có quyền quyết định về thời gian giao hàng và/hoặc địa điểm đến hoặc điểm nhận hàng tại đích, phải thông báo cho người bán đầy đủ về quyết định đó.

Để hiểu rõ hơn về điều kiện CIP là gì? và các quy định về cước phí và bảo hiểm trả tới theo Incoterms 2020, Campuchia Express đã cung cấp thông tin chi tiết nhất. Cả bên bán và bên mua có thể tìm hiểu để tự chuẩn bị tốt hơn cho mọi tình huống. Bạn có thể tham khảo và đọc tài liệu liên quan. Hơn nữa, bạn có thể liên hệ qua hotline bên dưới để được tư vấn về các gói dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng đường biển và đường bộ với giá cả hợp lý và nhiều ưu đãi hấp dẫn từ Campuchia Express, ngay từ bây giờ.

Hotline/Zalo: Mr.Vũ 0946 377 386 – Ms.Yến 0931 277 286

Fanpage: https://www.facebook.com/campuchiaexpress/

Website: https://vanchuyen-campuchia.com/

Phúc Sang