DAP là gì? Thông tin chi tiết về điều kiện này trong Incoterms 2020

điều kiện dap là gì

DAP Incoterms 2020 là một điều kiện phổ biến trong hoạt động mua bán hàng hóa thương mại ngày nay. Nó định rõ trách nhiệm của người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Để có cái nhìn rõ ràng hơn về DAP là gì? trong Incoterms 2020, Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết về trách nhiệm của người mua và người bán khi sử dụng điều kiện này, nhằm giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về cách hoạt động của nó.

Điều khoản DAP là gì?

DAP (Delivery at Place) – “Giao hàng tại nơi đến” đòi hỏi người bán phải giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền quyết định của người mua trên phương tiện vận tải, sẵn sàng để được dỡ tại địa điểm đích. Người bán chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan đến việc đưa hàng hóa đến địa điểm đích.

Để đảm bảo rõ ràng, các bên nên đặc thù về địa điểm cụ thể tại địa điểm đến đã thỏa thuận, vì người bán chịu trách nhiệm về mọi rủi ro cho đến địa điểm đó. Người bán nên ký hợp đồng vận chuyển để đảm bảo hàng hóa được giao đến đúng địa điểm này. Trừ khi có sự thỏa thuận khác giữa hai bên, nếu người bán phải chi trả phí dỡ hàng tại địa điểm đến theo hợp đồng vận chuyển, người bán không được yêu cầu đòi lại khoản phí này từ người mua.

điều kiện dap là gì

Theo điều kiện DAP, người bán có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông quan xuất khẩu, nếu có. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục thông quan nhập khẩu, thanh toán thuế nhập khẩu hoặc hoàn thiện các thủ tục thông quan nhập khẩu.

Nếu các bên mong muốn người bán đảm nhiệm các thủ tục thông quan nhập khẩu, chi trả thuế và các chi phí liên quan đến nhập khẩu, thì nên sử dụng điều kiện DDP (Delivered Duty Paid). Vậy điều DDP gồm những gì mới bạn theo xem tiếp điều khoản DDP là gì.

Một số điểm mới DAP trong Incoterms 2020.

Trong điều khoản Incoterms 2020 hợp đồng thương mại quốc tế, có hai biến thể chính đã thay đổi so với phiên bản 2010 và có những từ ngữ mới được sử dụng:

 1. DAT (Dedicated to Brick) đã được đổi tên thành DPU (Dedicated to Unloaded Site): Tuy cơ bản hai điều kiện này tương đương nhau, tuy nhiên ICC muốn làm rõ rằng người bán phải chuyển hàng đến một địa điểm cụ thể (nhà ga, cảng, ICD, vv.) và chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến địa điểm đó thông qua các tuyến vận tải nội địa. Điều này mở rộng khái niệm DAT (chỉ giao hàng đến cảng hoặc ga tàu cụ thể), và địa điểm giao hàng có thể là bất kỳ địa điểm nào theo thỏa thuận giữa người bán và người mua.
 2. Những điểm mới và quan trọng trong DAP:
 • Người bán chịu trách nhiệm cho mọi chi phí, rủi ro và trách nhiệm pháp lý cho đến khi hàng hóa được giao cho phương tiện vận chuyển tại địa điểm đã thỏa thuận trước đó. Việc mua bảo hiểm sẽ được thỏa thuận giữa người bán và người mua.
 • Ví dụ: Đối với lô hàng DPU Cát Lái (container nguyên FCL), người bán phải chịu trách nhiệm cho các chi phí vận chuyển từ kho của người bán đến cảng Cát Lái (bao gồm vận chuyển hàng về nước, thanh toán cước xuất hàng và cước xuất khẩu). Việc mua bảo hiểm sẽ được thỏa thuận giữa hai bên.
 1. FCA (Free Carrier): Người bán không phải chịu trách nhiệm gì khi giao hàng cho người chuyên chở (đại diện do người mua chỉ định). Một điểm lưu ý mới là người chuyên chở có thể cấp vận đơn sau khi nhận hàng từ người bán. Lưu ý: giao hàng cho người chuyên chở, điều này đồng nghĩa với việc người bán chịu trách nhiệm và chi phí cho việc xếp hàng lên phương tiện vận chuyển.

điểm mới điều khoản dap trong incoterms 2020

Nghĩa vụ người bán và người mua trong DAP.

STT Nghĩa Vụ Người Bán

A

Người Mua

B

1 Nghĩa vụ chung Người bán có trách nhiệm cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả các bằng chứng cần thiết theo yêu cầu của hợp đồng.

Các chứng từ này có thể được cung cấp dưới dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc dưới dạng điện tử, tuỳ thuộc vào thỏa thuận hoặc quy định của các bên hoặc tập quán trong lĩnh vực đó.

Người mua phải thanh toán số tiền hàng hóa như được quy định trong hợp đồng mua bán.

Các chứng từ được cung cấp bởi người mua có thể có dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc dạng điện tử, tuỳ thuộc vào thỏa thuận hoặc quy định tập quán của các bên.

2 Giao/Nhận hàng Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng dưới sự quyết định của người mua trên phương tiện vận chuyển và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đích chỉ định (nếu có), vào ngày hoặc trong thời hạn đã được quy định. Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2.
3 Chuyển giao rủi ro Người bán chịu trách nhiệm và rủi ro về mất mát hoặc tổn thất của hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hoặc hư hỏng được đề cập ở mục B3. Người mua hàng phải chịu trách nhiệm và rủi ro liên quan đến bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào đối với hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao theo quy định trong mục A2.

Trong trường hợp người mua không thực hiện nghĩa vụ liên quan đến thủ tục thông quan nhập khẩu theo quy định trong mục B7, người mua sẽ chịu trách nhiệm và rủi ro, cũng như các chi phí liên quan đến bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào đối với hàng hóa, với điều kiện là hàng hóa đã được rõ ràng xác định là hàng của hợp đồng.

Nếu người mua không thông báo kịp thời cho người bán theo quy định trong mục B10, người mua sẽ chịu trách nhiệm và rủi ro đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với hàng hóa từ ngày quy định hoặc từ ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng hóa đã được rõ ràng xác định là hàng của hợp đồng.

4 Vận tải Người bán phải chịu trách nhiệm và chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đích quy định hoặc địa điểm chỉ định tại nơi đến quy định. Trong trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm cụ thể hoặc không tuân theo tập quán, người bán có thể lựa chọn một địa điểm cụ thể tại địa điểm đích quy định phù hợp nhất với mục đích của mình và chịu trách nhiệm cho chi phí liên quan. Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.
5 Bảo hiểm Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Người mua không bị buộc phải ký hợp đồng bảo hiểm với người bán. Tuy nhiên, trong trường hợp người bán yêu cầu và chịu trách nhiệm rủi ro cũng như chi phí liên quan, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết để người bán có thể mua bảo hiểm.
6 Chứng từ giao hàng/Vận tải Bằng chi phí của mình người bán phải cung cấp cho người mua chứng từ để người mua có thể nhận được hàng. Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải được cung cấp theo như mục A6.
7 Thông quan xuất/nhập khẩu a) Về thông quan xuất khẩu và quá cảnh:

Trong trường hợp cần thiết, người bán phải thực hiện và chịu trách nhiệm tài chính cho mọi chi phí liên quan đến thủ tục hải quan xuất khẩu và quá cảnh (nếu có) theo quy định của nước xuất khẩu và nước quá cảnh. Điều này bao gồm:

 • Xử lý giấy phép xuất khẩu/quá cảnh;
 • Thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh;
 • Đáp ứng các yêu cầu về giám định hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh; và
 • Tuân thủ mọi quy định pháp lý liên quan.

b) Hỗ trợ thủ tục nhập khẩu:

Trong trường hợp cần thiết, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, nhưng rủi ro và chi phí liên quan đến việc thu thập các chứng từ/thông tin cần thiết cho thủ tục hải quan nhập khẩu sẽ do người mua chịu trách nhiệm. Điều này bao gồm cung cấp thông tin an ninh và hỗ trợ việc giám định hàng hóa theo quy định của nước nhập khẩu.

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu/quá cảnh, kể cả các thông tin an ninh hay giám định được quy định bởi nước xuất khẩu/quá cảnh.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước nước nhập khẩu, như là:

– Giấy phép nhập khẩu:

– Kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu:

– Giám định hàng hóa; và

– Bất kỳ quy định pháp lý nào.

8 Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu Người bán có trách nhiệm chi trả các chi phí kiểm tra cần thiết (như kiểm tra chất lượng, cân nặng, đo lường, đếm) để thực hiện việc giao hàng theo quy định trong mục A2.

Người bán phải thực hiện việc đóng gói hàng hóa và chịu trách nhiệm chi phí liên quan, trừ khi ngành hàng có quy định rõ ràng về việc không yêu cầu đóng gói cho hàng hóa được gửi đi. Người bán cũng phải đóng gói và đánh dấu hàng hóa theo phương pháp vận chuyển, trừ khi hai bên đã thỏa thuận cụ thể về việc đóng gói và đánh dấu hàng hóa trong hợp đồng.

Người mua không có nghĩa vụ gì với người bán.
9 Phân chia chi phí a) Chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi chúng được giao cho người mua theo quy định trong mục A2, trừ những chi phí mà người mua phải chịu theo quy định trong mục B9.

b) Chi trả chi phí cung cấp các chứng từ cho người mua nhằm chứng minh rằng hàng hóa đã được giao theo quy định trong mục A6.

c) Chịu chi phí cần thiết để thực hiện thủ tục hải quan cho xuất khẩu/quá cảnh, bao gồm cả thuế xuất khẩu và các chi phí khác liên quan theo quy định trong mục A7(a).

d) Chi trả cho người mua tất cả các chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ của người bán trong việc thu thập chứng từ và thông tin cần thiết theo quy định trong mục B7(a)B5.

e) Chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc dỡ hàng tại điểm đích, nếu điều này thuộc phạm vi của hợp đồng vận chuyển mà người bán đã ký kết.

a) Chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa từ thời điểm hàng được giao theo quy định trong mục A2.

b) Đảm bảo thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc dỡ hàng hóa tại địa điểm giao hàng, trừ khi điều đó được quy định trong hợp đồng vận tải mà người bán đã ký kết.

c) Hoàn trả tất cả các chi phí và lệ phí mà người bán đã chi trả khi hỗ trợ người mua theo quy định trong mục A7(b).

d) Trả tất cả các loại thuế, lệ phí và các chi phí khác, cũng như chi phí làm thủ tục hải quan để nhập khẩu nếu có quy định trong mục B7(b).

e) Hoàn trả mọi chi phí phát sinh mà người bán đã chi trả nếu người mua không thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định trong mục B7 hoặc không thông báo kịp thời cho người bán theo quy định trong mục B10, với điều kiện hàng hóa đã được xác định là hàng hóa của hợp đồng.

10 Thông báo cho người mua/người bán Người bán phải cung cấp cho người mua mọi thông tin cần thiết để tạo điều kiện cho người mua có thể nhận hàng hóa. Trong trường hợp người mua có quyền quyết định về thời gian và/hoặc địa điểm giao hàng hoặc điểm nhận hàng tại địa điểm đó, người mua cần thông báo đầy đủ cho người bán về quyết định đó.

Những lưu ý khi mua bán hàng theo điều khoản DAP.

Để tránh các tổn thất và tranh chấp không cần thiết, việc mua bán hàng theo giá DAP đòi hỏi sự hiểu rõ về đặc điểm, trách nhiệm và nghĩa vụ của từng bên. Điều này giúp đảm bảo hành vi mua bán được thực hiện một cách đúng đắn. Dưới đây, Campuchia Express Việt sẽ cung cấp những lưu ý cụ thể cho người bán và người mua.

Lưu ý cho người bán.

Theo điều kiện DAP, nhiệm vụ của người bán trở nên phức tạp và có nhiều trách nhiệm. Do đó, trách nhiệm và rủi ro cũng tăng lên, đặc biệt là trong việc vận chuyển hàng hóa. Khi bán theo điều kiện này, người bán cần lưu ý các điểm sau đây:

 1. Thương lượng rõ ràng về phương thức thanh toán để đảm bảo tiền hàng được thu đúng thời hạn và đầy đủ. Lựa chọn phương thức thanh toán trước (T/T in advance) là tốt nhất.
 2. Yêu cầu người bán giao đủ, đúng và đóng gói hàng hóa theo thỏa thuận.
 3. Nắm vững chính sách nhập khẩu tại quốc gia đích. Người bán chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại quốc gia đó.
 4. Lựa chọn phương tiện vận chuyển an toàn và đáng tin cậy để giảm thiểu rủi ro gặp phải hư hỏng hàng hoá hoặc chậm giao hàng.
 5. Nên mua bảo hiểm cho hàng hoá, vì trách nhiệm của người bán là lớn. Bảo hiểm sẽ đảm bảo sự an toàn hơn trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
 6. Được quyền lựa chọn phương tiện vận chuyển sẽ giúp người mua có khả năng quản lý và kiểm soát hàng hoá. Trong trường hợp không nhận được thanh toán đầy đủ, người mua có thể giữ hàng lại.

Lưu ý cho người mua.

Khi mua hàng theo điều kiện DAP, người mua phải đối mặt với mức độ rủi ro khá cao. Sau khi hàng hóa được giao cho nhà vận chuyển chính, rủi ro chuyển giao cho người mua. Để đảm bảo giao dịch thành công, người mua cần lưu ý các điểm sau:

 1. Kiểm tra số lượng, chất lượng và đóng gói của hàng hóa tại địa điểm đã thỏa thuận. Trong trường hợp thiếu số lượng, trọng lượng hoặc loại hàng, người mua cần thông báo ngay cho người bán và từ chối nhận hàng.
 2. Yêu cầu người bán cung cấp các chứng từ cần thiết để thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. Bộ chứng từ phải được gửi về qua đường chuyển phát nhanh và không được gửi cùng hàng hóa.
 3. Yêu cầu người bán cung cấp hình ảnh chứng minh việc đóng gói hàng tại kho.
 4. Yêu cầu người bán cung cấp vận đơn, lịch trình chi tiết và thông tin của đơn vị vận chuyển. Điều này giúp người mua dễ dàng kiểm tra lịch trình và quá trình vận chuyển.
 5. Nếu có thể, người mua có thể yêu cầu người bán mua bảo hiểm. Trong trường hợp xảy ra thiệt hại, người mua có thể thông báo cho người bán để xem xét khả năng bồi thường.

Trên đây là một số lưu ý quan trọng mà người bán và người mua nên xem xét khi thực hiện giao dịch theo điều kiện DAP. Ngoài những lưu ý chính đã được đề cập, còn có nhiều yếu tố khác mà chúng tôi chưa đề cập trong đoạn văn này. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về khái niệm DAP hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc email để nhận được sự tư vấn chi tiết.

Có nên mua bán hàng theo giá DAP không?

Câu hỏi về việc có nên mua hàng theo giá DAP hay không là một vấn đề được rất nhiều nhà nhập khẩu quan tâm. Quyết định mua bán theo giá DAP phụ thuộc vào các điều kiện và thương lượng giữa hai bên. Tùy thuộc vào mục đích và mong muốn của mỗi bên, quyết định mua bán theo điều kiện DAP có thể được thực hiện.

Để trả lời câu hỏi về việc có nên mua hàng theo giá DAP hay không, hãy xem lại phần trách nhiệm và nghĩa vụ của người mua và người bán như đã được đề cập. Điều này giúp hiểu rõ hơn về điều kiện DAP và đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp.

Với người bán, điều kiện DAP mang đến nhiều trách nhiệm và rủi ro. Đặc biệt, có nguy cơ liên quan đến chính sách nhập khẩu hàng hóa vào nước mua. Do đó, khi bán hàng, người bán cần cân nhắc và nghiên cứu kỹ về chính sách nhập khẩu của quốc gia mà người mua đến từ.

có nên mua bán theo giá dap không

Trên đây là một tóm tắt cung cấp thông tin chi tiết về DAP là gì? Incoterms 2020 và các điều kiện liên quan đến trách nhiệm của người bán và người mua. Việc tuân thủ các điều kiện DAP đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên. Nếu doanh nghiệp cần tư vấn về thủ tục và các điều kiện xuất nhập khẩu hàng hóa, cũng như việc thông quan hàng hóa bạn có thể liên hệ với phía Campuchia Express để nhận được hỗ trợ chi tiết và chính xác nhất.

Hotline/Zalo: Mr.Vũ 0946 377 386 – Ms.Yến 0931 277 286

Fanpage: https://www.facebook.com/campuchiaexpress/

Website: https://vanchuyen-campuchia.com/

Phúc Sang