Phyto là gì? – Quy trình cấp Phyto tại Việt Nam

phytosanitary certificate là gì

Phytosanitary là một trong những tài liệu không thể thiếu trong danh mục chứng từ xuất nhập khẩu, đặc biệt áp dụng cho các sản phẩm yêu cầu quá trình diệt khuẩn và kiểm dịch trước khi xuất khẩu. Campuchia Express sẽ trình bày thông tin liên quan để làm rõ về Phyto là gì, quy trình đề xuất Phytosanitary như thế nào, mục đích của việc đăng ký Phytosanitary đối với hàng xuất nhập khẩu, cùng những điều lưu ý quan trọng.

Phyto là gì hay Phytosanitary certificate là gì?

Phyto là thuật ngữ rút gọn của cụm từ Phytosanitary certificate, đại diện cho một văn kiện chứng nhận kiểm dịch thực vật. Giấy chứng nhận này được sử dụng để xác nhận rằng các lô hàng đã đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật trong quá trình xuất khẩu hoặc nhập khẩu, được cấp bởi cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật cho chủ hàng.

Mục đích của Phytosanitary certificate là gì?

Kiểm dịch thực vật (tiếng Anh là Phytosanitary): Là hoạt động quản lý của Nhà nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của loài sâu, bệnh, và cỏ dại nguy hiểm giữa các khu vực trong nước và giữa nước Việt Nam với các quốc gia khác.

 • Đối với hàng hóa nhập khẩu liên quan đến thực vật, kiểm dịch thực hiện để đảm bảo rằng không có mầm bệnh nào đi kèm với hàng hóa khi nhập khẩu vào nước.
 • Đối với hàng xuất khẩu, công việc tương tự, nhưng nhằm chứng minh rằng hàng hóa đáp ứng các điều kiện kiểm dịch để xuất khẩu ra nước ngoài.

phytosanitary certificate là gì

Nội dung và mẫu Phytosanitary.

Các thông tin quan trọng trong giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật bao gồm:

 • Thông tin về Người Xuất khẩu: Tên và địa chỉ của người xuất khẩu.
 • Thông tin về Người Nhận: Tên và địa chỉ của người nhận hàng.
 • Chi Tiết Về Bao Bì: Số lượng và loại bao bì được sử dụng.
 • Chấm Công và Mã Hiệu: Chữ ký và mã hiệu xác nhận của người có trách nhiệm về quá trình xuất khẩu.
 • Thông Tin Về Nơi Sản Xuất: Địa điểm chính xác của nơi sản xuất hàng hóa.
 • Chi Tiết Vận Chuyển: Phương tiện vận chuyển sẽ được sử dụng trong quá trình xuất khẩu.
 • Cửa Nhập khẩu: Nơi cửa khẩu hoặc cảng nhập khẩu cụ thể.
 • Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm: Tên và khối lượng chính xác của sản phẩm thực vật.
 • Tên Khoa Học của Thực Vật: Thông tin chi tiết về tên khoa học của các loại thực vật đi kèm.

Những thông tin này đặc trưng cho sự minh bạch và chính xác trong quá trình kiểm dịch thực vật, đảm bảo rằng hàng hóa được xuất khẩu tuân thủ đầy đủ các quy định và yêu cầu liên quan.

mẫu phytosanitary certificate
mẫu phytosanitary certificate (giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật )

Các mặt hàng phải có chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Không phải tất cả các mặt hàng có nguồn gốc thực vật đều chịu thuộc thủ tục kiểm dịch thực vật. Theo quy định của Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ những vật thể thuộc danh mục sau mới phải thực hiện kiểm dịch thực vật:

 • Thực Vật: Các loại thực vật và cây cỏ.
 • Sản Phẩm Của Cây: Các sản phẩm được chiết xuất từ cây cỏ.
 • Loại Nấm: Trừ nấm ở dạng muối, đóng đáy lạnh, đóng hộp, và nấm men.
 • Kén Tằm và Các Loại Khác: Bao gồm kén tằm, gốc rũ kén tằm, cánh kiến.
 • Côn Trùng và Các Yếu Tố Sinh Học Khác: Bao gồm các loại côn trùng, nhện, nấm bệnh, tuyến trùng, vi khuẩn, virus, phytoplasma, viroid, và các loại cỏ dại được sử dụng cho mục đích giám định, đào tạo, phòng trừ sinh học, và nghiên cứu khoa học.
 • Phương Tiện Vận Chuyển và Bảo Quản: Đối với các phương tiện vận chuyển và các phương tiện bảo quản vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
 • Các Vật Thể Khác: Nếu được Cục Bảo vệ thực vật xác định và báo cáo, các vật thể khác có khả năng mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.

Những quy định này nhằm đảm bảo an toàn và quản lý hiệu quả trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật.

Quy trình cấp Phyto tại Việt Nam.

Để đạt được Giấy Chứng nhận Kiểm dịch, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật xuất khẩu, bao gồm:

 • Đơn Đăng Ký Kiểm Dịch: Đơn này nên được điền đầy đủ thông tin liên quan đến xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật.
 • Yêu Cầu Vệ Sinh Thú Y: Cung cấp thông tin về vệ sinh thú y của nước nhập khẩu hoặc của chủ hàng nếu có.
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Kiểm Dịch: Nếu có, mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch từ cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Cục Thú Y Học Xuất Nhập Khẩu. Quy trình tiếp theo sẽ diễn ra như sau:

 • Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú Y sẽ quyết định và thông báo đến tổ chức hoặc cá nhân về địa điểm và thời gian kiểm dịch.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu kiểm dịch, nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu kiểm dịch, Cục Thú Y sẽ cấp Giấy Chứng Nhận Kiểm Dịch.
 • Tổ chức hoặc cá nhân có thể nhận Giấy Chứng Nhận Kiểm Dịch tại Cục Thú Y dựa trên ngày ghi trên phiếu hẹn.
 • Trong trường hợp quá trình này kéo dài hơn 05 ngày làm việc hoặc không thể cấp Giấy Chứng Nhận Kiểm Dịch, Cục Thú Y sẽ thông báo bằng văn bản và cung cấp lý do chi tiết.

Hồ sơ Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Xuất Khẩu.

 • Giấy Đăng Ký Kiểm Dịch Thực Vật Xuất Khẩu/Tái Xuất Khẩu:
 • Giấy Ủy Quyền của Chủ Vật Thể: Áp dụng khi chủ vật thể ủy quyền người khác đăng ký kiểm dịch thực vật (Bản chính).
 • Vận Đơn (Bill Hàng): Chỉ áp dụng cho vật thể xuất khẩu bằng đường biển khi cần xác nhận thông tin trên vận đơn (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • Hợp Đồng Mua Bán, Thư Tín Dụng (nếu có): (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • Giấy Chứng Nhận Khử Trùng (Bản Chính): Áp dụng khi vật thể xuất khẩu có yêu cầu khử trùng theo hợp đồng mua bán, thư tín dụng.

Chủ vật thể hoặc người được ủy quyền cần đăng ký kiểm dịch thực vật trước ít nhất 24 giờ tại cơ quan kiểm dịch thực vật gần nhất. Hồ sơ sẽ được nộp trực tiếp và kết quả sẽ được trả trong thời gian này. Dựa vào kết quả kiểm tra, cơ quan kiểm dịch thực vật sẽ cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận. Trong trường hợp không cấp, lý do sẽ được thông báo rõ cho chủ vật thể.

Hồ Sơ Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Tái Xuất Khẩu.

 • Giấy Đăng Ký Kiểm Dịch Thực Vật Xuất Khẩu/Tái Xuất Khẩu:
 • Hạch toán thuế nhà thầu.
 • Giấy Chứng Nhận Kiểm Dịch Thực Vật Nhập Khẩu, Quá Cảnh và Vận Chuyển Nội Địa: (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • Giấy Chứng Nhận Kiểm Dịch Thực Vật của Nước Xuất Hàng: (Bản sao chụp).
 • Vận Đơn (Bill): Áp dụng cho vật thể tái xuất khẩu bằng đường biển (Bản copy và xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • Phiếu Đóng Gói (Packinglist): Áp dụng cho vật thể tái xuất khẩu bằng đường biển trong trường hợp vật thể không đồng nhất (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • Giấy Ủy Quyền của Chủ Vật Thể: Áp dụng khi chủ vật thể ủy quyền người khác đăng ký kiểm dịch thực vật (Bản chính).
 • Hợp Đồng Mua Bán, Thư Tín Dụng (nếu có): (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).

Chủ vật thể hoặc người được ủy quyền cần đăng ký kiểm dịch thực vật trước ít nhất 24 giờ tại cơ quan kiểm dịch thực vật gần nhất. Hồ sơ sẽ được nộp trực tiếp và kết quả sẽ được trả trong thời gian này. Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định. Dựa vào kết quả kiểm tra vật thể, cơ quan kiểm dịch thực vật sẽ cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận và thông báo lý do đối với chủ vật thể.

Địa chỉ được quyền cấp Phyto tại Việt Nam.

 1. Chi cục kiểm dịch vùng 1: Số 2 Trần Quang Khải, tp. Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng.
 2. Chi cục kiểm dịch vùng 2: 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Q. 1, tp. Hcm.
 3. Chi cục kiểm dịch vùng 3: 146 Hoàng Diệu, tp. Đà Nẵng.
 4. Chi cục kiểm dịch vùng 4: 66 Lê Hồng Phong, tp. Quy nhơn, tỉnh Bình Định.
 5. Chi cục kiểm dịch vùng 5: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, tp. Hà Nội.
 6. Chi cục kiểm dịch vùng 6: 28 Trần Phú, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.
 7. Chi cục kiểm dịch vùng 7: 98B Ngô Quyền, P. Đông Kinh, tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 8. Chi cục kiểm dịch vùng 8: 007 đường Nguyễn Huệ, tp. Lao Cai. tỉnh Lào Cai
 9. Chi cục kiểm dịch vùng 9: 386B đường Cách mạng tháng 8, tp. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

Trong phần trước đó, bạn đã có cái nhìn rõ hơn về khái niệm Phyto, và quy trình để đạt được một Phyto với những bước căn bản. Điều này không đặt ra quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy không tự tin về kinh nghiệm của mình hoặc mong muốn giảm thiểu rủi ro, nguy cơ phạm lỗi dẫn đến chi phí không mong muốn trong quá trình xin cấp giấy Phyto, Campuchia Express sẵn lòng đảm nhận nhiệm vụ này một cách nhanh chóng, hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp của bạn.

Chỉ cần bạn cung cấp chứng từ và thông tin về hàng hóa, chúng tôi sẽ đảm bảo mọi thủ tục cấp Phytosanitary Certificate diễn ra suôn sẻ và hiệu quả nhất.

Hotline/Zalo: Mr.Tú 0347 399566  Ms.Chi 0399 277286

Fanpage: https://www.facebook.com/campuchiaexpress/

Website: https://vanchuyen-campuchia.com/

Phúc Sang