Hạn Ngạch Thuế Quan Là Gì? Hạn Ngạch Thuế Quan Ở Việt Nam

hạn ngạch thuế quan là gì

Hạn ngạch thuế quan, là một biện pháp quan trọng được cơ quan nhà nước áp dụng để giải quyết những thách thức liên quan đến hàng hóa xuất khẩu. Điều này đặc biệt được các tổ chức và doanh nghiệp chuyên về xuất nhập khẩu quan tâm sâu sắc. Hạn mức này, áp dụng về khối lượng, số lượng, và giá trị, đóng vai trò quan trọng trong quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Cùng với Campuchia Express, chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn về cơ chế hạn mức trong hệ thống thuế quan xuất nhập khẩu.

Hạn ngạch thuế quan là gì?

Hạn ngạch thuế quan, được gọi là Tariff Rate Quota (TRQ) trong tiếng Anh, là một hệ thống áp đặt thuế quan với sự phân biệt đối xử dựa trên khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.

hạn ngạch thuế quan là gì

Luật Quản lý Ngoại thương 2017 tại Điều 20 đã quy định về biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất nhập khẩu như sau:

 1. Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng biện pháp này để xác định số lượng, khối lượng, và trị giá của hàng hóa xuất khẩu, cùng với việc áp đặt thuế suất cụ thể.
 2. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu: Biện pháp này do cơ quan nhà nước áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, và trị giá của hàng hóa nhập khẩu, thường áp dụng thuế suất ưu đãi hơn so với mức thuế suất ngoài hạn ngạch.

Nhìn chung, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là biện pháp nhằm điều chỉnh nhập khẩu hàng hóa với việc áp dụng thuế suất ưu đãi để khuyến khích và quản lý hiệu quả nguồn cung nhập khẩu.

Hạn ngạch thuế quan nhằm mục đích gì?

Việc thực hiện hạn ngạch thuế quan đáp ứng một số mục đích quan trọng như sau:

 1. Bảo vệ thị trường nội địa khỏi ảnh hưởng tiêu cực của hàng hóa cùng loại nhập khẩu từ nước ngoài, thường là những sản phẩm có giá rẻ hơn, chất lượng tốt hơn hoặc cả hai yếu tố này.
 2. Điều chỉnh và giảm thiểu thâm hụt trong cán cân thanh toán, cũng như bảo vệ nguồn ngoại hối của đất nước một cách hiệu quả hơn.
 3. Điều tiết thị trường bằng cách giảm tiêu thụ các sản phẩm không được khuyến khích, đặc biệt là những sản phẩm xa xỉ.

hạn ngạch là gì

Các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan.

 • Hàng hóa được nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan được cấp giấy phép nhập khẩu bởi Bộ Công Thương, đối với những doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện để nhập khẩu mặt hàng thuộc danh mục hạn ngạch thuế quan, bao gồm muối, nguyên liệu thuốc lá, nguyên liệu và sản phẩm đường, cũng như đường tinh luyện.
 • Đối với hàng hóa không nằm trong danh mục hạn ngạch thuế quan của Bộ Công Thương, áp dụng mức thuế ngoại hạn ngạch thuế quan. Tuy nhiên, mặt hàng thuốc lá sử dụng nguyên liệu nhập khẩu vượt quá hạn ngạch thuế quan cần tuân thủ hướng dẫn của Bộ Công Thương.
 • Luật cũng quy định về số lượng, khối lượng, và trị giá của các mặt hàng thuộc Danh mục mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, nhưng không tính vào hạn ngạch thuế quan hàng năm được Bộ Công Thương công bố đối với các mặt hàng sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu và gia công hàng xuất khẩu.
STT Tên Sản Phẩm Mã HS Code
1 Trứng gia cầm 0407

(Trừ trứng đã thụ tinh sử dụng để ấp, bao gồm các mã HS: 04071110, 04071190, 04071911, 04071919, 04071991, và 04071999)

2 Đường thô, đường tinh luyện 1701
3 Thuốc lá nguyên liệu 2401
4 Muối 2501

Hạn ngạch thuế quan ở Việt Nam.

Theo thông tư, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020 bao gồm toàn bộ các loại trứng, bao gồm trứng vịt và ngỗng (mã số 0407.21.00, 0407.90.10, 0407.29.10, và 0407.90.20). Các loại khác với mã số 0407.29.90 và 0407.90.90 đạt tổng cộng 57.194 tá trứng hoặc 57.940 tá trứng. Ngoài ra, hạn ngạch còn áp dụng cho 110.000 tấn sản phẩm muối với mã số 2501.

Quy định áp dụng hạn ngạch thuế quan xuất nhập khẩu.

Việc thực hiện hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đã được định rõ trong Luật Quản lý Ngoại thương, theo Điều 21:

 • Quy định về việc áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu tuân theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa sử dụng cho mục đích sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu.
 • Việc thực hiện biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu cần phải công khai, minh bạch về số lượng, khối lượng, và trị giá của hàng hóa. Phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu cũng cần được công bố một cách rõ ràng, khách quan.

Theo quy định trên, hạn ngạch thuế quan xuất khẩu được thực hiện theo các quy định trong các đối ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tương tự như biện pháp cấm xuất nhập khẩu, biện pháp hạn ngạch thuế quan áp dụng cho hàng hóa xuất nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam sẽ được áp dụng theo các quy định đó.

Đối với số lượng và giá trị hàng hóa nhập khẩu được sử dụng cho mục đích sản xuất hoặc gia công hàng hóa xuất khẩu, sẽ không chịu ảnh hưởng của hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

quy định áp dụng hạn ngạch xnk

Trên đây là một số thông tin giải đáp về khái niệm “hạn ngạch thuế quan” và các chi tiết liên quan, bao gồm nguyên tắc, quy định và cơ quan có thẩm quyền. Việc nắm rõ về hạn ngạch thuế quan sẽ hỗ trợ quá trình xuất nhập hàng hóa của bạn trở nên đơn giản hơn. Chúng tôi hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn, giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến quá trình xuất nhập hàng hóa.

Hotline/Zalo: Mr.Hào 0364 777286 Ms.Thúy Vi 0983 684086

Fanpage: https://www.facebook.com/campuchiaexpress/

Website: https://vanchuyen-campuchia.com/

Phúc Sang