Consignee là gì? Hiểu Về Vai Trò Consignee trong Vận Chuyển

Nắm bắt các thuật ngữ và khái niệm trong lĩnh vực logistics rất quan trọng để hiểu được toàn bộ quy trình từ khi hàng hóa được sản xuất đến khi đến tay người tiêu dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về consignee là gì, recipient là gì, consignor là gì, shipper là gì, ultimate consignee là gì và những thuật ngữ liên quan khác.

Consignee là gì?

Consignee còn được viết là cnee, là bên nhận cuối cùng của quá trình vận chuyển. Đây có thể là cá nhân hoặc tổ chức mà người vận chuyển giao hàng tại cảng đích. Vai trò của Consignee không chỉ dừng lại ở việc nhận hàng, mà còn là người mua (buyer) trong giao dịch này. Họ có trách nhiệm đảm bảo tính trạng hàng hóa tại điểm nhận và thực hiện các thủ tục hải quan liên quan.

consignee là gì

Vai trò Consignee trong Logistics là gì?.

Consignee thường được xác định trong hợp đồng vận chuyển hoặc tài liệu gửi hàng. Họ là người hoặc tổ chức mà hàng hóa được gửi đến. Vai trò của Consignee bao gồm:

 • Nhận hàng hóa: Consignee phải kiểm tra và nhận hàng hóa khi chúng đến tại điểm đích. Điều này bao gồm việc kiểm tra tính trạng của hàng hóa và số lượng.
 • Thực hiện thủ tục hải quan: Nếu cần thiết, Consignee phải đảm nhận việc làm thủ tục hải quan để đưa hàng hóa vào quốc gia đích. Điều này bao gồm việc nộp các giấy tờ và thông tin cần thiết.
 • Đảm bảo thanh toán: Consignee chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển và các khoản phí liên quan.

Trách nhiệm quan trọng của consignee.

Vai trò của Consignee không chỉ dừng lại ở việc nhận hàng, mà còn bao gồm việc đảm bảo tính trạng của hàng hóa, thực hiện thủ tục hải quan, và thanh toán các chi phí liên quan. Consignee đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

Recipient là gì?

Recipient hay người nhận là người hoặc tổ chức cuối cùng nhận được hàng hóa. Trong quá trình vận chuyển, recipient có thể là một đơn vị phân phối hoặc khách hàng cuối cùng.

Sự khác biệt giữa recipient và consignee là gì.

 • Consignee là người hoặc tổ chức mà đơn vị vận chuyển giao hàng tới để tiếp nhận và xử lí hàng hóa.
 • Recipient là người cuối cùng nhận được hàng hóa sau khi các bước kiểm tra, thủ tục hải quan và vận chuyển đã hoàn tất.

Consignor là gì?

Consignor hay người gửi là người hoặc tổ chức gửi hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm nhận. Về cơ bản, consignor là người tạo ra đơn đặt hàng và yêu cầu đơn vị vận chuyển chuyển hàng hóa tới địa điểm nhất định.

Vai trò của Consignor.

Đảm bảo rằng thông tin đầy đủ và chính xác về hàng hóa được cung cấp cho đơn vị vận chuyển và thanh toán cho việc vận chuyển. Consignor cũng phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ thiệt hại hoặc hư hỏng nào xảy ra trong quá trình vận chuyển.

Sự khác biệt giữa Consignor và Consignee là gì.

Consignee và Consignor là hai bên quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nhưng có vai trò và trách nhiệm khác nhau:

 • Consignee: Là người nhận hàng cuối cùng ở điểm đích. Họ nhận và thực hiện các thủ tục liên quan đến hàng hóa sau khi chúng đến tại đích. Consignee có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo tính trạng của hàng hóa.
 • Consignor: Còn được gọi là người gửi hàng hoá. Đây là bên gửi hàng và khởi đầu quá trình vận chuyển. Consignor thường chịu trách nhiệm đóng gói hàng hóa và chuẩn bị tài liệu gửi hàng.

Sự khác biệt chính giữa hai bên này là vai trò trong quá trình vận chuyển, với Consignee là người nhận hàng và Consignor là người gửi hàng.

Shipper là gì?

Shipper hay người vận chuyển là người hoặc tổ chức đảm nhận việc vận chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm nhận. Về mặt đơn giản, shipper là đối tác của Consignor và thực hiện việc vận chuyển hàng hóa tới Consignee.

Vai trò Shipper trong Logisitcs.

Vai trò của Shipper trong xuất nhập khẩu là gì? là đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển an toàn, đúng địa điểm và đầy đủ giấy tờ liên quan. Shipper cũng phải đảm bảo thời gian vận chuyển hàng hóa và thông báo cho Consignee về việc tiếp nhận hàng.

notify party là gì

Shipper consignee là gì?

Shipper Consignee là thuật ngữ chỉ một trường hợp đặc biệt trong quá trình vận chuyển hàng hóa khi một người hoặc tổ chức vừa là Shipper vừa là Consignee. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp người gửi hàng hóa vừa cung cấp hàng hóa vừa làm người nhận hàng.

Khác biệt giữa Shipper Consignee và Consignee là gì.

Khi đó Shipper Consignee sẽ phải chịu trách nhiệm vừa là người gửi hàng vừa là người nhận hàng. Điều này đòi hỏi họ phải đảm bảo thông tin liên quan đến hàng hóa được cung cấp đầy đủ và chính xác.

Consignee to order là gì?

Consignee to order là khái niệm dùng để chỉ một trường hợp đặc biệt trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Khi đó, Consignee to order sẽ là người hoặc tổ chức được chỉ định trước để nhận hàng hóa.

Vai trò của consignee to order.

Đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển tới đúng người hoặc tổ chức được chỉ định. Thông thường, Consignee to order sẽ không phải là khách hàng cuối cùng mà chỉ là một đại diện của họ.

Ultimate consignee là gì?

Ultimate consignee là người hoặc tổ chức cuối cùng nhận được hàng hóa sau khi các bước kiểm tra, thủ tục hải quan và vận chuyển đã hoàn tất.

Vai trò của ultimate consignee.

Xác nhận rằng hàng hóa đã được vận chuyển thành công và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Họ cũng có nhiệm vụ thanh toán cho hàng hóa và đảm bảo rằng thông tin đầy đủ và chính xác về hàng hóa được cung cấp cho nhà cung cấp và đơn vị vận chuyển.

Same as consignee là gì?

Same as consignee là thuật ngữ dùng để chỉ việc recipient (người nhận) và consignee (người hoặc tổ chức tiếp nhận hàng hóa từ đơn vị vận chuyển) là cùng một người hoặc tổ chức. Khi đó, thông tin về recipient và consignee sẽ giống nhau.

Ví dụ: Người gửi hàng tới công ty ABC có địa chỉ nhận hàng là công ty XYZ, và người đại diện của công ty XYZ sẽ tiếp nhận hàng hóa từ đơn vị vận chuyển. Khi đó, recipient (người cuối cùng nhận hàng) và consignee (người tiếp nhận hàng hóa từ đơn vị vận chuyển) sẽ giống nhau và đều là công ty XYZ.

Notify Party là gì?

Notify Party là cá nhân hoặc tổ chức được thông báo về sự đến của hàng hóa khi tàu đã cập cảng. Notify Party có vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin về việc giao nhận hàng đến bên nhận hàng, có thể là Consignee hoặc không.

Tùy thuộc vào loại vận đơn được phát hành, Notify Party có thể là người mua, người thực sự đón nhận hàng hóa, hoặc có thể là một bên thứ ba như một đại lý hải quan hoặc một công ty giao nhận hàng hóa. Trách nhiệm chính của Notify Party là tiếp nhận thông báo về hàng đến và sau đó chuyển thông tin này đến bên nhận hàng (Consignee) để chuẩn bị cho việc giao nhận hàng hóa.

Mối quan hệ giữa Notify party và Consignee.

Consignee Notify Party Mối quan hệ giữa Notify party và Consignee
To order hoặc to order of shipper Forwarder A
 • Có quyền tiếp nhận hàng, thực hiện thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu, và giao hàng cho bên nhận cuối cùng tại địa điểm được xác định trước khi vận đơn được hoàn thành.
Company B
 • Có thể là người cuối cùng tiếp nhận hàng sẽ nhận được thông báo từ hãng tàu khi hàng sắp đến cảng đích.
To order of Bank C Forwarder A
 • Việc tiếp nhận hàng, thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu và vận chuyển hàng sẽ thuộc trách nhiệm của người cuối cùng nhận hàng.
Company B
 • Người cuối cùng nhận hàng có thể nhận thông báo từ hãng tàu và sau đó, sau khi nhận thông báo về hàng đến, họ sẽ tiến hành thanh toán tiền hàng cho ngân hàng phát hành của người nhận. Bên cạnh đó, cần thanh toán các khoản phí khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán và nhận vận đơn gốc để có thể thu nhận hàng.
Company B Forwarder A
 • Forwarder có quyền nhận hàng tại điểm đến cuối cùng.
Cá Nhân Cá Nhân
 • Nếu như mặt hàng đó là vật dụng của cá nhân thì người được nhận hàng cuối cùng.

Ví dụ về consignee là gì trong thực tế?

Ví dụ về Consignee là việc nhận hàng hóa từ một đơn vị vận chuyển quốc tế. Trong trường hợp này, Consignee có thể là khách hàng cuối cùng hoặc các đại lý phân phối của khách hàng. Khi hàng hóa đến, Consignee sẽ phải kiểm tra và xác nhận thông tin về hàng hóa đầy đủ và chính xác.

Một ví dụ khác là việc một công ty sản xuất gửi hàng hóa tới một đại lý bán lẻ. Trong trường hợp này, Consignee sẽ là đại lý bán lẻ và họ sẽ tiếp nhận và xử lí hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.

consignee trong logistics là gì

Consignee là gì? là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực logistics, chỉ người hoặc tổ chức được chỉ định trước để tiếp nhận hàng hóa từ đơn vị vận chuyển. Consignee có vai trò quan trọng trong đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa được diễn ra thuận lợi và an toàn. Việc cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về consignee là rất quan trọng để đảm bảo rằng hàng hóa được chuyển đến đúng địa điểm, đúng thời gian và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, việc consignee tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa cũng đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chất lượng và sự an toàn cho các sản phẩm được vận chuyển.

Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực logistics hoặc muốn tìm hiểu thêm về quá trình vận chuyển hàng hóa, việc hiểu rõ về consignee và vai trò của họ trong quá trình này là rất quan trọng. Chúc bạn thành công trong công việc của mình!

Hotline/Zalo: Mr.Phúc 0838 377 386 – Mr.Tịnh 0798 777 286

Fanpage: https://www.facebook.com/campuchiaexpress/

Website: https://vanchuyen-campuchia.com/

Phúc Sang