Quy Trình Xuất Khẩu Hàng Hóa Đi Campuchia

21/11/2020

Quy trình xuất khẩu hàng hóa đi Campuchia theo thông kê 8 tháng đầu năm 2022 đã đạt 8 tỷ USD về kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Campuchia, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường Campuchia là nơi tiêu thụ khá nhiều sản phẩm từ Việt Nam. Campuchia Express chúng […]

Xem +